Index No GN Division Development Officer Name Telephone Number
01

618

Wagawaththa

 9harshani chathurika Mrs. Harshani Chathurika Jayakody +94 766258770
02

618 A

Poruwadanda East

Mrs. K.D. C. Asanthi Kannangara +94777758534
03

618 B

Kekulaliya

Mrs. D.M.B.S. Bulathsinhala +94 715296645
 04

618 C

Poruwadanda West

Mrs. Lasika Ramyakumari Mohotti

+94721178446

  05

619

Urugala East

Mrs. Kanchana Kumari Gunarathna +94 712623837
 06

619 A

Nambapana

Mrs. H.P. Sagarika Chathurani Pathirana +94 718087610
 07

619 B

Urugala West

  Mrs. L.D. Piyumali lasantha +94 719157245
08

620

Ingiriya East

 11kanchana kumari Mrs. Kanchana Kumari Gunarathna +94 712623837
 09

620 A

Ingiriya West

Mrs. H.M.R.D. Herath

+94 723241502

 10

620 B

Rayigamwaththa

  Mr. N.M.U. Methsiri Bandara

+94 714464352

+94 76 6379994

11

620 C

Ingiriya North

Mrs. L.D. Piyumali lasantha +94719157245
 12

620 D

Nimalagama

  Mrs. M.P.S. Kumudini Dilrukshi +94 729482315
13

620 E

Eduragala

4bulathsinhala Mrs. D.M.B.S. Bulathsinhala +94 715296645
 14

620 F

Dombagaskanda

Mrs. Harshani Priyangika Bamunuge +94 717796237
15

620 G

Maha Ingiriya

  Mrs. Nayanathara Niroshani Liyanage

+94 774569400

+94 717213820

16

621

Maputugala

Mrs. H.D. Ariyawathi +94 714902171
 17

621 A

Rathmalgoda East

Mrs. H.P. Sagarika Chathurani Pathirana +94 756735918
 18

621 B

Rathmalgoda West

6disna priyadarshani Mrs. Disna Priyadarshani +94710484720
 19

622

Palpitigoda

  Mr. Janaka Tharanga Ariyarathna +94711972592
20

623

Handapangoda

South

Mrs. R.M. Ajantha Kumari +94 711888250
 21

623 A

Handapangoda East

Mrs. R.M. Ajantha Kumari +94 711888250
 22

623 B

Handapangoda West

Mrs. Lasika Ramyakumari Mohotti +94 721178446
23

624

Batugampola

6disna priyadarshani Mrs. Disna Priyadarshani

+94710484720

24

624 A

Kakuladola

Mrs. Vindya Wajiraprabha

+94 756590631

 25

625

Arakavila

Mrs. Vindya Wajiraprabha +94 756590631
26 

625 A

Menerigama

  Mr. N.M.U. Methsiri Bandara

+94 714464352 

+94 76 6379994

27

626

Kandanapitiya

  Mr. W.R.U. Gunasiri +94 718376964
28

626 A

Kottiyawaththa

Mrs. G.Y.C. Priyangani

+94 71 5993086

+94 77 8386031

 29

627

Kurana South

  Mr.Tharanga Janaka Ariyarathna +94 711972592
30

627 A

Kotigala

7hansa kumari Mrs. H.V.D. Hansakumari +94 71 7136075
31

627 B

Kurana North

Mrs. K.D.C. Asanthi Kannangara +94 71 2426334

News & Events

10
Jun2020
Sewa Pranama Puja

Sewa Pranama Puja

Sewa Pranama Puja              ...

Scroll To Top