Samurdhi Officers  – Samurdhi Headquarters - Ingiriya

 

 Samurdhi Headquarters - Ingiriya 
  2222  


Manager :  Mrs. M. Chandrakanthi

+94 34 22 68 034

+94 711 669 157

  Name of Samurdhi Officer Telephone Number
  Mr. Samantha Alwis Weerasinghe +94 71 9548317
Mrs. K.B.A. Manori Dilhani Perera +94 77 9623572
Mrs. H.D. Premakusum +94 766844215
Mrs. Manori Mekala Haputhanthri +94 77 5175910

Samurdhi Officers  – Samurdhi Bank MAHASANGAMAYA - INGIRIYA

 

 Samurdhi Bank /mahasangamaya  - INGIRIYA
  2222  


Manager : Mr. Jayantha Sudesh Alapatha

+94 34 22 68 395

+94 714 484 762

Name of Samurdhi Officer Telephone Number
  Mr. V.W. Pushpakumara Soysa +94 71 6514017
Mrs.  P. Wasantha Malkanthi +94 72 9191487
Mr. A. Harishchandra Illukkumbura +94 77 9368961
Mr. Sanath Chaminda Elapatha +94 76 8428345
   Mrs. Vijitha Akaravita  +94 77 1277986

 

Samurdhi Officers  – Samurdhi Bank  INGIRIYA

 

   Samurdhi Bank - Ingiriya 
2222

 Manager  : Mrs. H.K. Manel Mangalika Perera

+94 342269697

+94 715842771

GN Division Name of Samurdhi Officer Telephone Number
Samurdhi  Bank - INGIRIYA   Mrs. G.D. Lilani Udayangani Renuka +94 775378452
Samurdhi  Bank - INGIRIYA   Mrs. B. Pushpalatha +94 767082600
Samurdhi  Bank - INGIRIYA   Mrs. D.S. Wijayawikrama +94 702920023
Samurdhi  Bank - INGIRIYA   Mrs. P. Uditha Sewwandi Perera +94 715961987
Samurdhi  Bank - INGIRIYA   Mrs. M. Hemalatha +94 702721570
620 C - Ingiriya North   Mr. K.J.S. Nishantha Weerasingha +94 777346439
620 B - Rayigamwaththa   Mr. A.D. Nayanananda Ranjith +94 721947620
620 D - Nimalagama   Mrs. H.D. Ranjani Abeseeli +94 719548441
620 Ingiriya East Mrs. R.A. Sriyalatha +94 786501812
619 B - Urugala West   Mrs. K.D. Nilanka +94 713009246
619 Urugala East   Mr. Prasantha Kumarasinghe +94 724850905
620 E - Eduragala   Mr. A. Pilip Gunasekara Perera +94 777346283
Samurdhi  Bank - INGIRIYA   Mr. P. Laxman +94 777364318
 619 A - Nambapana   Mrs. Sunanda Padmaseeli +94  728871552
 620 F - Dombagaskanda   Mr. S.A. Vijayarathna +94 769452089
620 G - Maha Ingiriya Mrs. B. Amali Shamika +94 717106626
620 A - Ingiriya West Mrs. K.K. Kusumalatha +94 713250088

Samurdhi Officers  – Samurdhi Bank - PORUWADANDA

 

 Samurdhi Bank  - PORUWADANDA
  2222

 Manager : Mrs. W.A. Damayanthi

+94 342255885

+94 718414478

 

GN Division Name of Samurdhi Officer Telephone Number

Samurdhi Bank 

Poruwadanda

Mrs. H. Sriyalatha +94 757633511

Samurdhi Bank 

Poruwadanda

Mr. K. Sisil +94 7702691540

Samurdhi Bank 

Poruwadanda

Mr. P.G. Sunil +94 774281319

Samurdhi Bank 

Poruwadanda

Mr. W.S. Hemantha +94 770667042

Samurdhi Bank 

Poruwadanda

Mrs. S.T.D. Sanjeewani +94 713937726
622 - Pepitigoda    Mr. S.A. Maddumage  +94 775938172
 621 B - Rathmalgoda West    Mr. M.G.R.S. Rathnathilaka  +94 715262806
 618 A - Poruwadanda East    Mrs. Chandani Jayasingha +94 718289313
621 B - Rathmalgoda East Mrs. G. Kusumawathi +94 776502817
618 A - Poruwadanda West Mrs. W. Gnanasili +94 776387381
621 - Maputugala   Mr. P.A. Nalin Prasanna +94 776505080

618 - Wagawaththa

 

Mr. Nayanathilak Rajapaksha +94 777150060
Poruwadanda Mr. Darshana Nuwan Kumara +94 779724246

Samurdhi Officers - Samurdhi  Bank - HANDAPANGODA

 

  Samurdhi Bank - HANDAPANGODA
  2222

 Manager : Mrs. Kusum Rajamanthri

+94 342256000

+94 714119687

 

GN Division Name of Samurdhi Officer Telephone Number

Samurdhi  Bank

HANDAPANGODA

  Mrs. I. Kulasingha +94 718257572

Samurdhi  Bank

HANDAPANGODA

  Mrs. Poornima Sandeepani Michael +94 717348696

Samurdhi  Bank

HANDAPANGODA

  Mrs. W.A. Thilakshi Madumali +94 772767983
Handapangoda West Mr. Supul Ranjith Jayakody +94 779933879

Samurdhi  Bank

HANDAPANGODA

  Mrs. A.J. Elapatha +94 777068905

Samurdhi  Bank

HANDAPANGODA

  Mr. D.G. Gamage +94 702736123

Samurdhi  Bank

HANDAPANGODA

Mrs. H.D. Daisy Ayesha +94 766249944
 626 - Kottiyawaththa   Mr. Hewage Indradasa +94 726372768
 627 - Kurana South   Mr. Gamini Wikramapala Arachchige +94 763402236
Handapangoda Mrs. Susanthi Preethika +94 756671074
623 - Handapangoda South Mr. B. Halvin Senevirathna +94 718120077
625 A - Menerigama Mr. K. Ranjith Premathilaka +94 724863965
625 - Arakavila Mrs. A. Padma Rodrigo +94 729627315
626 - Kandanapitiya Mr. Sanath Ravindra Elapatha +94 724763041

 

News & Events

26
Sep2019
Regional Literary Festival 2019

Regional Literary Festival 2019

  Ingiriya Regional Literary Festival - 2019...

11
Sep2019
Imagiri Niladaru Prathibha - 2019

Imagiri Niladaru Prathibha - 2019

Imagiri Niladuru Prathibha - 2019 Imagiri Niladaru...

Scroll To Top