ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා - 2019

show4show3

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගේ සෞන්දර්යාත්මක කුසලතා එළිදැක්වීමේ අරමුණින් ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා-2019 ප්‍රසංගය 2019 සැප්තැම්බර් මස 10 වන දින කළුතර දිස්ත්‍රික් මහ දිසාපති U.D.C ජයලාල් මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉංගිරිය නව රංග ශාලාවේදී පැවැත්විය.

ගායන, වාදන, නර්තන, නාට්‍ය ආදී විවිධ කලාංගයන්ගේ සංකලන‍යෙන් වර්ණවත් වූ මෙම ප්‍රසංගය සදහා ප්‍රදේශයේ දේශපාලඥයන් , රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්, කලාකරුවන්, ආයතන නිලධාරීන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන් සහ ප්‍රදේශවාසීන් විශාල සංඛ්‍යාවක්  සහභාගීවිය.

ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් අයිරාංගනී වීරසිංහ මහත්මියගේ අධීක්ෂණයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල‍යීය සංස්කෘතික අංශය සහ සුබසාදක සංගමයේ සංවිධානයෙන් පැවැත්වුනු ඉමගිරි නිලදරු ප්‍රතිභා-2019 ප්‍රසංගය  විවිධ කලාංගයන්ගෙන් වර්ණවත් කිරීම සදහා ආයතන නිලධාරීන් මෙන්ම ඔවුන්ගේ දුවා දරුවන්ද සහභාගීවිය.

වීඩියෝව නැරඹීමට >>

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top