අපගේ දැක්ම

"ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීම සඳහා පහසුකම් සපයන විශිෂ්ඨතම රාජ්‍ය ආයතනයක් බවට පත්වීම."

අපගේ මෙහෙවර

"රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සේවා සැපයීම. සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගීත්වයෙන් යුත් කාර්යක්ෂම, තිරසාර හා සැලසුම් සහගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුලින් ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය නංවාලීම."
 

ආයතනයේ විකාශනය

2000  වසර තෙක් හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත්ව තිබූ මෙම  ප්‍රදේශය  එම  වසරේ  අගෝස්තු  මස  14 දින ,  ග්‍රාම නිලධාරී  වසම් 31ක් වෙන් කර  ඉංගිරිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසය  වශයෙන් නම් කරන ලදී. හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ප්‍රදේශයක්  වශයෙන් විශාලවීමත් ජනගහනයේ සීඝ්‍ර වර්ධනය නිසාත් කොට්ඨාසයේ පරිපාලනමය පහසුව හා ජනතාවගේ පහසුව තකා මෙසේ  මෙම කලාපය බෙදා වෙන් කරනලදී.2000  වසර තෙක් හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත්ව තිබූ මෙම  ප්‍රදේශය  එම  වසරේ  අගෝස්තු  මස  14 දින ,  ග්‍රාම නිලධාරී  වසම් 31ක් වෙන් කර  ඉංගිරිය  ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාසය  වශයෙන් නම් කරන ලදී. හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය ප්‍රදේශයක්  වශයෙන් විශාලවීමත් ජනගහනයේ සීඝ්‍ර වර්ධනය නිසාත් කොට්ඨාසයේ පරිපාලනමය පහසුව හා ජනතාවගේ පහසුව තකා මෙසේ  මෙම කලාපය බෙදා වෙන් කරනලදී.

ප්‍රදේශයේ පිහිටි විශාලතම ග්‍රාම නිලධාරී වසම කොට්ටියාවත්ත වන අතර එය හෙක්ටයාර 08.72 වේ. කලාපයේ නැගෙනහිර කොටසේ පිහිටි මෙම කොටස දළ බෑවුම් සහිත වන අතර වන වගා, වනාන්තර, රබර් හා තේ වගාවන් ගෙන් යුක්ත වන අතර ජනාවාස ද  ඉතා පහත් අගයක පවතී. භූමි ප්‍රමාණය අනුව  කුඩාම ග්‍රාම නිලධාරී වසම වන්නේ කුරණ උතුර හා කොටිගලයි.

2000 වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී හොරණ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් වෙන්කොට පිහිටුවන ලද ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය රයිගම් කෝරළයේ නැගෙනහිර කලාපයට අයත් උඩුගහපත්තුවේ මාවක් ඔයට නැගෙනහිරින් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 31ක් තුල හෙක්ටයාර 9204ක භූමි භාගයක විහිදී ඇත. දියදහර, කඳුහෙල්, තැනිතලා, මිටියාවත් යන සියලු භූ විෂමතාවයන්ගෙන් සැදුම්ලත් මෙකී බිම් ප්‍රදේශය ඉතා සුන්දරවූත්, රමණීයවූත් ප්‍රදේශයක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. මෙම කලාපයේ ප්‍රධාන මංසන්ධිය ඉංගිරිය වන අතර පෝරුවදණ්ඩ හා හඳපාන්ගොඩ උප මංසන්ධි ලෙස හැඳින්විය හැකියි.


කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු කොටසේ පිහිටි ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය උතුරින් පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය හා කලටුවාව ජලාශ රක්ෂිතයෙන්ද, නැගෙනහිරින් කිරිඇල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය හා කළුග‍ඟේ කොටසකින්ද දකුණින් කළුග‍ඟෙන්ද, බටහිරින් මාවක් ඔයෙන් හා පාදුක්ක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මලගල මිරියගල්ල ග්‍රාම නිලධාරී වසම් වලින්ද මායිම් වී ඇත.

ගුවන්ගත චන්ද්‍රිකා මගින් දැක්වෙන සිතියම
1.මීපෙ - ඉංගිරිය මාර්ගයේ , ඉංගිරිය ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පල පසු කොට හමු වන තුන්මං සංධියෙන් දකුණට හැරී කිලෝමීටරයක් පසු කළ තැන පාරේ දකුණු පසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මාවත හමුවන අතර එම මාවතේ  මීටර් දෙසියයක් ගිය තැන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයට පිවිසිය හැක.

2.පානදුර - රත්නපුර මාර්ගයේ, හොරණ නගරය පසුකොට කිලෝමීටර් 15ක් පසු කළ තැන පාරේ වම් පසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මාවත හමුවන අතර එම මාවතේ  මීටර් දෙසියයක් ගිය තැන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයට පිවිසිය හැක.

 

1991 වසරේ සිට සේවය කල ප්‍රාදේශිය ලේකම්වරුන්

නම සිට දක්වා
බර්නාඩ් වසන්ත මයා 2000-08-14 2002-01-21
සුනිල් අබේවර්ධන මයා (වැඩ බලන) 2002-01-22 2004-04-21
කේ.ටී.අමරදාස මයා 2004-04-22 2004-08-25
එච්.ජී.ජී.ජේ.ධර්මසේන 2004-08-26 2010-02-10
ඩබ්.පී.සී.එම්.උපසේන මිය 2010-02-11 2015-07-10
කමල් පුෂ්පකුමාර මයා 2015-07-11 2015-09-22
අයිරංගනී වීරසිංහ මිය 2015-09-23 මේ දක්වා

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top