සේවා ප්‍රණාම පූජා

 

 100616179 2555738151309130 2753733863971749888 o  100104679 2555738217975790 152268676681170944 o  100073412 2555738624642416 7076935871248728064 o  99153626 2555739797975632 982204019244007424 o

100612893 2555738947975717 5682168675214295040 o  100368929 2555737811309164 6675738054096846848 n  100103110 2555739057975706 8994693263457779712 o

 

කෝවිඩ් -19 හමුවේ රාජ්‍ය සේවයට කැපවූ නිලධාරීන් ඇගයීම සඳහා සේවා ප්‍රණාම පූජා වැඩසටහන 2020 මැයි 26 වන දින ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විණි. ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ මගපෙන්වීම යටතේ නිලධාරීන් විසින් අපසුතවන් වලට පත්වසිටි ජනටතාව වෙනුවෙන් සිදුකල ඉමහත් සේවය ඇගයීම සහ ඔවුන්ගේ මානසික ආතතිය දුරලීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණ විය. මෙහිදී ගායනය, නාට්‍ය සහ විනෝදජනක ක්‍රියාකාරකම්  වැනි රසවින්දන වැඩසටහන් රාශියක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය  මගින් ලබදුන් උපදෙස් පිළිපදිමින් පැවැත්විණි.

News & Events

10
ජූනි2020
සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා

සේවා ප්‍රණාම පූජා                 ...

Scroll To Top